• Công cụ hỗ trợ

  • 30 câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng Quản Lý Sale
  • 30 câu hỏi phỏng vấn tuyển dụng Quản Lý Sale

  • Bạn đang giữ vai trò quản lý sale. Bạn đang chuẩn bị phỏng vấn để tìm ra một “siêu sao sale” nữa, đủ sức giữ vai trò quản lý như mình? Dưới đây là danh sách 31 câu hỏi phỏng vấn bạn có thể dùng để hỏi ứng viên cho vị trí quản lý sale. Xin cho tôi biết về ba ngày làm việc vừa rồi của bạn. Mỗi tuần bạn có bao nhiêu cuộc hẹn? Trong tiến trình sale, đâu là điều bạn thích và không thích? Lý do? Những gì bạn thích và không thích liên quan đến các sản phẩm/dịch vụ bạn đang bán lúc này, và tại sao? Điều gì thu hút bạn bước vào nghề sale? Đâu là các mục tiêu lâu dài bạn muốn đạt đến trong nghề sale của mình? Cá nhân bạn cần làm những gì để phát triển nghề nghiệp của mình? Những cuốn sách về sale nào bạn thích đọc nhất? Kiểu thương vụ nào kích thích bạn nhất? Chào bán các sản phẩm/dịch vụ lớn hay nhỏ? Là dân chuyên nghề sale, bạn thấy vai trò và giá trị của mình thế nào trong một doanh nghiệp? Trong vị trí hiện tại của mình, bạn tính sẽ dành bao nhiêu thời gian cho các khách hàng trong một ngày và đâu là các việc cụ thể bạn sẽ làm với họ? Mô tả một tình huống bạn đã gặp khách hàng và mắc phải một sai lầm. Bạn đã xử lý sai lầm đó cách nào? Nêu ra hai trường hợp, lớn hoặc nhỏ, trong đó bạn đã có một chút thay đổi chiến thuật cho khác đi, so với cách thông thường bạn vẫn làm trước nay, để đạt được một mục tiêu nào đó. Hãy kể về một trường hợp cụ thể trong đó bạn đã dùng đến một chiến thuật tiếp cận sáng tạo để đạt mục tiêu nhưng nó lại tỏ ra không hiệu quả và bạn đã làm gì kế đó? Đâu là các kỹ năng sale bạn cho là quan trọng nhất giúp bạn đạt được thành công đỉnh cao trong nghề sale? Đâu là ba câu hỏi đầu tiên bạn thường...
  • Xem thêm...
  • Năng suất sale: Bạn đang ở cấp nào?
  • Năng suất sale: Bạn đang ở cấp nào?

  • Năng suất sale là gì và làm sao để đo? Trước khi có thể đo lường được năng suất sale, bạn cần phải tìm ra cho được một định nghĩa rõ ràng, cụ thể. Ta hiểu rằng nói đến năng suất tức là ám chỉ đến khối lượng lao động cần phải bỏ ra để hoàn tất một nhiệm vụ hay một tiến trình nào đó. Chẳng hạn, có thể mất một giờ lao động để tạo ra một sản phẩm A. Tỷ lệ một sản phẩm trên một giờ làm việc là một phép đo năng suất. Nếu xưởng sản xuất của bạn cần đẩy mạnh năng suất, thì bạn phải tìm cách nào đó để tạo ra một sản phẩm ấy trong quãng thời gian ít hơn một giờ. Nếu xưởng sản xuất của bạn không tìm ra được cách nào để làm ra sản phẩm kia trong ít hơn một giờ làm việc, thì bạn sẽ không cải thiện được tình hình năng suất. Cả khi doanh nghiệp bạn phát triển mạnh lên, và cả khi xưởng sản xuất bạn nhận được một con số tăng vọt các đơn hàng cho sản phẩm kia, thì việc thiếu cải tiến về năng suất sẽ là một vấn đề đáng lo ngại. Khi nói đến năng suất trong lĩnh vực sale, thì ta vẫn áp dụng cũng chính các nguyên tắc ấy. Có thể chi ra 40 ngàn gọi là chi phí làm sale để thu về 100 ngàn lợi nhuận chưa khấu trừ, và qua thời gian, nhân viên sale của bạn có thể tìm được càng lúc càng nhiều đơn hàng và mang về một con số lượng tổng lợi nhuận không ngừng tăng lên. Nhưng nếu lúc nào nhân viên sale ấy cũng phải chi ra 40 ngàn để thu về 100 ngàn như thế, thì năng suất làm việc ấy không được coi là cải thiện. Vì sao phải cải thiện năng suất sale Việc cải thiện năng suất sale đóng vai trò quan trọng, sẽ giúp bạn giảm bớt lượng tiền mặt bạn phải bỏ ra, và bạn có thể dùng các khoản tiết kiệm ấy cho các công việc quan trọng khác...
  • Xem thêm...
buy klonopin 35 Advisable lorazepam online prescription valium 5mg snorting A great deal more Here https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1675/ website Far more lorazepam online order onlines Bonuses buy clonazepam cod delivery cheapest xanax for sale Write-up Document https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2363/ clues https://www.cfcdd.com/docs/consent/call55/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3188/ order soma online cash on delivery related buy valium dominican republic soma shipped cod on saturday delivery https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3996/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3273/ diazepam online no rx buy clonazepam in canada lorazepam no rx cod buy generic phentermine web site klonopin cod no prescription buy lorazepam europe buy soma with without rx Continuing https://www.cfcdd.com/docs/consent/call134/ order valium now https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3704/ buy phentermine at walmart https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3440/ Bonus deals Recommended Reading buy cheap soma cod overnight https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2136/ valium order More Information and facts where can you buy valium online saturday delivery soma cod my site buy prescription strength adipex this blog https://www.cfcdd.com/docs/consent/call182/ Additional https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2954/ go here soma 350 mg vs flexeril no prescription required for ativan buy 500 xanax phentermine hydrochloride 37.5 mg buy online webpage webpage klonopin cod pharmacy Alot more https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1634/ Information buy cheap klonopin online can you buy valium in mexico https://www.cfcdd.com/docs/consent/call988/ Continued online xanax https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3473/ generic diazepam manufacturers usa generic valium what is it for Related Site go to my blog valium 5mg roche pakistan lorazepam buy online https://www.cfcdd.com/docs/consent/call7/ buy valium 5mg australia lorazepam prescriptions soma online prescriptions with no membership https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3550/ web site effective resources backlink https://www.cfcdd.com/docs/consent/call95/ Continuing buy soma in hamilton buying valium online ireland Going Here buy xanax r039 valium online dictionary https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2643/ valium treat generalized anxiety disorder https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4488/ Even more Tips valium roche diazepam 5mg ideas https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4537/ please click for source Read More Here check this out how much does valium cost without insurance sources information buy phentermine in england Even more More Homepage online valium overnight delivery valium 20 mg https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1938/ buy soma in atlanta buy ativan free fedex shipping clonazepam saturday delivery cod that site mail order clonazepam Find Out More buy soma order cod klonopin shipped cod on saturday delivery internet site cheapest place to buy phentermine 37.5 my blog A lot more https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2721/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3468/ Even more buy valium france https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1847/ A lot more prescription valium identification Extra resources xanax order online https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1622/ buy xanax ebay Our site order klonopin online canada simply click can you really buy phentermine online klonopin for sale buy soma https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1182/ Look At This buy phentermine houston https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1816/ additional buy ativan no credit card https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4057/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call348/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3383/ article source https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2586/ nextday klonopin Tips https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4024/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3910/ 5 mg valium half life https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1152/ buy phentermine pills 37.5 Alot more 3mg xanax bars online generic valium dosage ideas additional diazepam with omeprazole go to my site Facts https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2330/ buy ativan online india useful site https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2859/ Data lorazepam mail order buy phentermine online us pharmacy Web-site buy phentermine online from china Read Full Article Check Out Your URL buy soma in bucharest my link buy adipex online australia https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2257/ Full Article buy klonopin overnight delivery https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1743/ site Knowledge valium 10mg manufacturer india More Info https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2896/ buy phentermine discount best place to order xanax online cheap real phentermine for sale buy cheap clonazepam https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3794/ web site Continuing how to buy phentermine 37.5 online buy valium reviews click for source https://www.cfcdd.com/docs/consent/call569/ following can you buy adipex in mexico Bonuses lorazepam without a prescription Studying Signup bonuses https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1361/ buy lorazepam without rx On this page A lot more https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4378/ xanax american express source online phentermine cod Get the Facts On this page cheap xanax bars online Learn More this site Posting find here buy soma in warsaw buy valium tablets buy soma online no prescription order carisoprodol cheap online https://www.cfcdd.com/docs/consent/call695/ Bonuses https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2480/ order clonazepam cod next day delivery https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1341/ valuable buy valium overnight cod https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1547/ buy xanax san diego https://www.cfcdd.com/docs/consent/call373/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4617/ Survey https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2220/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3949/ check this https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2744/ More Help web page link site link https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3071/ phentermine to buy In this article can i buy phentermine online order valium us 10mg valium vs xanax 2mg buy soma next day my blog xanax valium order https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1255/ More Bonuses Review Details Alot more https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3288/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call599/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3000/ additional https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3395/ buy india soma who can prescribe klonopin online https://www.cfcdd.com/docs/consent/call525/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1270/ Information and facts prescription klonopin post Specifics buy xanax fast delivery Add-ons https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1786/ A great deal more hints click this valium how to buy online in australia https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3214/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3900/ Website Read More Here buy natural xanax buy adipex in stores generic valium list Posting Going Here https://www.cfcdd.com/docs/consent/call44/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call909/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call475/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3793/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2949/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2411/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4369/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3958/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3391/ valium online dictionary Our site buy soma no doctor klonopin free usa shipping Get More Information lorazepam buy online uk buy soma in sofia valium 10mg effects https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2833/ At this website where to buy phentermine online 2013 https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2517/ valium 10 mg tablet https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4458/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2675/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1258/ buy cheapest adipex online https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2858/ prescription drugs xanax valium ativan free usa shipping https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3294/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3558/ Additional Signup bonuses street value of 5mg valium https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2423/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4045/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2157/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call356/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1968/ buy cheap phentermine uk website blog link https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4272/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call965/ push buy phentermine in new york https://www.cfcdd.com/docs/consent/call352/ useful content https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1895/ valium line buy https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4225/ diazepam with depression https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3466/ order soma online with prescription even more https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2591/ Click This Link https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3034/ Resource site buy adipex p diet pills where to buy phentermine 37.5mg buy soma watson.com https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1625/ carisoprodol 350 mg contraindications cheap ativan saturday delivery cod https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3741/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call690/ website https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2915/ visit this link Read More Here phentermine 37.5 for sale online Read More Here Suggested Browsing Get More Information On this site Read This klonopin overnight us delivery https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3101/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4306/ lorazepam no script required express delivery Additional online cod phentermine https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4396/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2049/ is buying valium online illegal uk Webpage helpful buy phentermine australia online https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4068/ phentermine online canada suggestions https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2169/ generic diazepam forum carisoprodol 350 mg dan 5513 xanax and valium online Material additional information cheap valium for sale https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1105/ please click for source phentermine online no prescription https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3773/ Advice klonopin online buy https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4538/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call455/ valium mg kg dose https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1735/ cheap diazepam us https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3167/ Guide https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1677/ soma online pharmacy reviews On this website buy soma in kansas city Information and facts how to get klonopin prescription ativan cod saturday delivery https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1123/ valium good social anxiety disorder buy carisoprodol eu https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2244/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3441/ buy phentermine and topamax valium 10mg side effects buy phentermine china https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4245/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call493/ buy soma in ohio buy lorazepam mexico More https://www.cfcdd.com/docs/consent/call528/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call744/ In this article https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1295/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call127/ cheapest xanax bars valium prescription assistance https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4672/ can i order xanax online legally https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1918/ continue reading https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3868/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1577/ web site buying xanax online reddit tips https://www.cfcdd.com/docs/consent/call534/ carisoprodol 350 mg drug interactions https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3004/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4405/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call892/ no rx soma cod delivery https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3196/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call636/ additional 5 mg valium equivalent buying phentermine continue https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1762/ valium 10mg street value diazepam with dementia https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1006/ Even more generic valium drug identifier https://www.cfcdd.com/docs/consent/call862/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call420/ A lot more 5mg valium Full Report buy soma in quebec can i buy clonazepam online home-page Additional https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4088/ valium morphine for sale https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1172/ lorazepam ups delivery only https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2205/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call661/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2222/ check this out https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1826/ Go Here clonazepam for sale cheap Write-up https://www.cfcdd.com/docs/consent/call132/ Website go here order diazepam from canada click a great deal more https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2938/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1754/ valium for insomnia mg https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3142/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4300/ no script ativan https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2487/ a great deal more Far more https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1452/ buy lorazepam firstclass delivery https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3599/ how to buy real xanax online buy klonopin 25 mg https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2509/ article source https://www.cfcdd.com/docs/consent/call511/ Data https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1431/ buy valium online with mastercard read on can you get xanax prescription online https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2602/ brand valium online https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1610/ tips https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3877/ press https://www.cfcdd.com/docs/consent/call937/ blog page backlink https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1362/ Details https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2458/ buy topiramate and phentermine valium for sleep buy how to buy phentermine 37.5 online https://www.cfcdd.com/docs/consent/call722/ phentermine hcl 37.5 mg online https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3368/ buy phentermine blue and white capsules phentermine hcl 8mg Post safe to order xanax online buy ativan india check this out valium xanax no prescriptions Recommended Site https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4362/ phentermine 37.5 mg buy online uk find here diazepam with midazolam Piece of writing https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2068/ buy xanax on the internet purchase lorazepam 1mg Bonus deals web page link buying phentermine online forum Tips phentermine adipex where to buy Even more affiliated no prescriptions needed for phentermine xanax from india online web site cheap phentermine overnight delivery https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1468/ At this website prescription valium next day https://www.cfcdd.com/docs/consent/call313/ webpage buy soma online in usa https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2353/ buy soma in philadelphia https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1201/ Even more https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1880/ go to my blog A lot more https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2043/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call4685/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3232/ article buying lorazepam uk internet site Additional https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3791/ Bonuses soma 350 mg drug interactions buy soma in argentina https://www.cfcdd.com/docs/consent/call1566/ useful content https://www.cfcdd.com/docs/consent/call989/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call2771/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call3542/ https://www.cfcdd.com/docs/consent/call370/