Henry

64 articles

Người sale phải biết kể chuyện

Có khá nhiều điểm chung làm nên thành công ở những người bán hàng có doanh số cực cao, chốt sale cực lẹ. Một...

Nguyên tắc giúp bán hàng xuất sắc?

Bạn có thuộc nhóm những người bán hàng xuất sắc? Các yếu tố dẫn đến thành công của một người bán hàng không đơn thuần...

Dai-ichi Life Việt Nam – Anh hùng… “Khủng bố”?

Nhiều người căm tức và đòi kiện dân bán hàng… Bản thân tôi là một “nạn nhân” của các cuộc “khủng bố điện thoại” đều...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox

Ads