Henry

64 articles

DVD Nghệ Thuật Chốt Sale

Bạn muốn có kỹ năng bán hàng hiệu quả? Bạn muốn trở thành người bán hàng giỏi nhất? Bạn muốn kiếm được nhiều hợp...

Yêu Mình để khách hàng Yêu Bạn

Bạn muốn thắng khách hàng tiềm năng, muốn họ coi mình như bạn, thì trước hết bạn phải luyện tập để mình trở thành...

6 chiêu lập mục tiêu bán hàng từ Zig Ziglar

Ai cũng đặt mục tiêu. Tuy nhiên, ít người biết cách đặt mục tiêu làm sao cho hiệu quả, cho thực tế, khả thi. Trong bài viết này, tôi sẽ chia sẻ với bạn sáu bước lập mục tiêu từ Zig Ziglar.

Stay on op - Ge the daily news in your inbox

Ads