Khách hàng có thật là Vua?

Bạn thường nghe, nghe đến nhàm tai, rằng “khách hàng là vua”. Tôi không tin điều đó!

Trước tiên, nhiều khách hàng không cư xử như vua. Một số hành động giống phường lưu manh hơn là lớp vương giả, hoàng gia. Có lẽ bạn muốn tống cổ những khách hàng kiểu này càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, tống cổ ông vua là chuyện khó khăn hơn.

Thứ hai, trong những nền văn hóa nhất định, ông vua được tôn sùng nhưng cũng gây khiếp sợ. Hầu như đó không phải là ẩn dụ hay nhất để tạo ra sự gần gũi giữa đội ngũ nhân viên và khách hàng của bạn.

Thứ ba, ý niệm về vua chúa ám chỉ rằng mọi người khác không phải là vua chúa. Tôi không thấy ích lợi nào của việc đặt khách hàng lên ngai vàng nếu nó có nghĩa rằng bạn và đội ngũ của bạn phải sống ở địa vị thấp hơn họ.

Có lẽ sẽ có ý nghĩa hơn nếu nói “nhà cung cấp dịch vụ là vua.” Tôi nói như thế trong cách thức có trách nhiệm nhất.

Một ông vua nhân từ một khi đi khắp vương quốc mình dưới hình dạng ngụy trang thành người bình thường. Ông vi hành như thế để tận mắt chứng kiến chất lượng của sống của thần dân ông, những gì họ đang trải qua thường ngày. Lúc về cung, ông tạo ra những thay đổi cần thiết. Nếu đường phố bẩn, ông cho quét sạch. Nếu văn phòng công chức hoạt động không hiệu quả, ông sẽ chỉnh đốn lại. Nếu người ta thiếu ăn thiếu nhu yếu phẩm cần yếu, ông sẽ đưa ra những chính sách kế hoạch và hành động cải thiện.

cham soc khach hang

Điểm chính rút ra

Nếu bạn là vua hay nữ hoàng nhân từ, đang trị vì trong vương quốc cung ứng dịch vụ của mình, những thay đổi nào bạn cần làm để cải thiện tình hình phục vụ khách hàng cho tốt đẹp hơn?

Các bước hành động

Hãy khảo sát tổ chức bạn dưới hình thức đóng giả một khách hàng bình thường. Thăm website công ty bạn. Nếu nó chậm và còn rườm rà, hãy tìm cách cải thiện. Hãy gọi cho dịch vụ chăm sóc khách hàng; nếu nhân viên tỏ ra thiếu thân thiện và dễ chịu, hãy cải thiện. Hãy gọi bất kỳ đường dây nóng nào, để xem phản ứng giải quyết yêu cầu có nhanh chóng không. Hãy loại bỏ những gì còn thiếu hiệu quả trong vương quốc bạn.

Ads

Bài viết mới

Liên kết web

Ads

Related Stories