Kỹ năng Sales

Làm gì khi khách hàng phản đối?

Quy trình giải quyết những phản đối, bức xúc hay những vướng mắc ở khách hàng bao gồm 4 bước: Nêu lên sự phản...

Bí quyết Tranh luận Hiệu quả

Khi bạn làm việc với nhóm bán hàng của mình, sẽ có lúc bạn phải đối đầu với những bất đồng ý kiến. Bạn...

Người sale phải biết kể chuyện

Có khá nhiều điểm chung làm nên thành công ở những người bán hàng có doanh số cực cao, chốt sale cực lẹ. Một...
Ads

Bài viết mới

Stay on op - Ge the daily news in your inbox

Ads