Tinh thần Đỉnh

Ngay lúc này…

            Ngay lúc này, có thể bạn đang chăm sóc các vị thượng đế của mình. Có thể bạn đang...

4 bước để “tóm” Hạnh phúc trong đời

Để lấy được khách hàng, Bạn phải nỗ lực nhiều, chứ chẳng phải ngồi không rồi đợi mà có. Hạnh phúc cũng vậy: nó...

Loại bỏ suy nghĩ tiêu cực trong sale

Những suy nghĩ tiêu cực sẽ làm hỏng mọi cố gắng và ý chí trở thành người bán hàng xuất sắc. Làm sao để loại bỏ chúng?

Tinh Thần Sale: Nghĩ Như Người Thành Công

Nghĩ lớn sẽ định hướng cho chúng ta tiến đến những trải nghiệm có giá trị, nhưng chỉ trở thành kỹ năng nếu chúng ta thực hành chúng mỗi ngày.

Làm Gì Khi Khách Hàng Từ Chối?

Là người bán hàng, bạn cứ cài đặt trong đầu niềm tin chiến thắng, nhưng khi gặp gỡ khách hàng, bạn hãy mang tinh thần của một người đi chia sẻ giá trị.

Các giá trị nền tảng trong sale

Liệu các hành động của bạn... Có tạo ra một ấn tượng tích cực về bạn và về công việc bạn làm không? Có khiến những...
Ads

Bài viết mới

Stay on op - Ge the daily news in your inbox

Ads