Ý tưởng tiếp nhận phản hồi của khách hàng

0
185
phan hoi cua khach hang

Để hiểu biết khách hàng, sự sáng tạo rất cần thiết. Vì vậy, tôi đề xuất một cách giúp khách hàng phản hồi trực tiếp và đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng có thể điều chỉnh hành vi sớm đáp ứng nhu cầu khách.

Thiết lập một “nhiệt kế chất lượng dịch vụ” đầy màu sắc và lớn tại hành lang. Hãy đặt nó tại nơi khách hàng có thể sử dụng dễ dàng.

Đặt 3 nút bầu chọn kế bên nhiệt kế với nhãn “Dịch vụ tốt”, “Dịch vụ tạm được” và “Dịch vụ cần cải tiến”.

Mỗi lần nút số 1 được chạm vào, âm thanh hân hoan vang lên và nhiệt kế chất lượng dịch vụ đánh một dấu V (Victory). Khi nút “Dịch vụ tạm được” được chạm vào, âm thanh vui tươi vang lên nhưng nhiệt kế vẫn không thay đổi. Khi nút “Dịch vụ cần cải tiến” được chạm vào, không có âm thanh vang lên, và nhiệt kế mất chữ V.

Cuối ngày, hãy đưa những kết quả lên bảng ghi điểm DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TA “HOT” NHƯ THẾ NÀO?. Hãy đặt bảng điểm ấy trong tầm nhìn của khách hàng và nhân viên.

phan hoi cua khach hang

Bạn có thể tổ chức những cuộc thi về chất lượng dịch vụ giữa những chi nhánh với nhau. Có phần thưởng dành cho những chi nhánh đạt tiêu chuẩn về dịch vụ.

Hãy hỏi xin phản hồi và góp ý từ những khách hàng chạm vào nút “Dịch vụ cần cải tiến”. Hãy hỏi người đã chạm vào nút “Dịch vụ tốt” những yếu tố chủ chốt nào thỏa mãn nhu cầu của họ.

Dựa trên những phản hồi mang tính xây dựng, hãy thiết kế một chương trình huấn luyện để giúp nhân viên hiểu và thực hiện tốt nhiệm vụ của họ.

Việc mang đến những chất lượng dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng rất quan trọng trong kinh doanh. Để làm được điều đó, hãy tự sáng tạo ra những thước đo chất lượng dịch vụ và lấy phản hồi từ khách hàng. Trên cơ sở những thông tin thu thập được, bạn sẽ biết cần huấn luyện nhân viên chăm sóc khách hàng điều gì để thỏa mãn đúng nhu cầu của khách.